Medlem av: 

 

Skipshandlere/ Ship Chandlers

D. Danielsen AS, Stavanger 
+ 47 51 64 88 00 
firmapost@d-danielsen.no 

Euro Supply Bergen AS, Bergen  
   + 47 55 39 46 60  
   post@eurosupply.no

Euro Supply AS, Haugesund 
 + 47 52 84 64 84
sjur.lothe@eurosupply.no

Safari Engros AS, Florø  
 + 47 57 75 77 50  
 firmapost@safariengros.no 

SG Møre avd. TP-Engros AS, Kristiansund 
 + 47 71 56 57 20 
 firmapost@tp-engros.no 

SG Møre avd Sunnmøre Engros AS, Ålesund  
 + 47 70 17 20 80 
 firmapost@se-engros.no 
Paul Nygaard AS, Mosjøen 
 + 47 75 11 14 30 
firmapost@p-nygaard.no 

ServiceNord Engros AS, Harstad 
 + 47 77 00 22 40 
 ordre@servicenord.no